Vladimir Hodakov hdkv
  • Smyshlyayevka, Russia
  • Joined on 2022-10-06
My ZSH configuration.
Updated 2024-06-24 00:43:16 +05:00